เว็บตรง

เว็บตรง วิธีใหม่ในการทำคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะของ HE

เว็บตรง วิธีใหม่ในการทำคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะของ HE

เว็บตรง ในปัจจุบัน ขณะที่การอภิปรายเกี่ยวกับการขยายการมีส่วนร่วม การจ้างงาน และคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา และความสำคัญของการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศ ประชาชนต่างถามว่าสนใจหรือไม่ ความสนใจเหล่านั้นย่อมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าใครถูกถาม เช่น นักเรียน ผู้ปกครอง นายจ้าง สื่อ นักการเมือง ฯลฯรายงานจากทั้งสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรโต้แย้งว่าประชาชนมองว่าการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการพึ่งพาตนเองมากเกินไป ...

Continue reading...

เว็บตรง มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนติดอันดับประเทศเกิดใหม่

เว็บตรง มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนติดอันดับประเทศเกิดใหม่

เว็บตรง การ จัดอันดับมหาวิทยาลัย BRICS ของ Times Higher Educationได้เปลี่ยนชื่อเป็นEmerging Economies University Rankings 2018และขยายขอบเขตในปีนี้เพื่อ “สะท้อนถึงศักยภาพที่เกิดขึ้นใหม่ของประเทศที่หลากหลาย สร้างสรรค์ และมีความทะเยอทะยาน”...

Continue reading...